77interactive

Zapraszamy

Opłaty

Drogi rodzicu z ogromną radością witamy Ciebie na naszej stronie i chcemy Ci powiedzieć, że jedną z form wspierania rodziny w wychowaniu małego dziecka jest opieka żłobka.

Odniesieniem do pracy opiekuńczo-wychowawczej w Naszym Żłobku należącego do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przy ul. Zachodniej 55 a jest koncepcja "Towarzyszenia dziecku w rozwoju" wywodząca się z niedyrektywnego nurtu wychowania. Zasadniczym elementem towarzyszenia jest umiejętność opiekuna polegającej na byciu "obok-równolegle do dziecka". Codziennie koncentrujemy naszą uwagę na dziecku. Wiemy, iż każde dziecko ma swoje własne tempo rozwoju. Oznacza to, że nie możemy zmieniać kierunku rozwoju małego dziecka na tyle, na ile jest to możliwe. Jedno dziecko wykonuje coś w taki sposób, a inne wypróbowuje inny pomysł. Dziecko eksperymentując widzi efekty swoich działań. Uczy się danej czynności.

Codziennie tworzymy atmosferę pogody, spokoju, życzliwości i poszanowania godności osobistej dziecka. Przygotowujemy otoczenie dziecku, które jest uporządkowane i zagospodarowane w czytelny sposób dla każdego malucha. Pomagamy dziecku w nabywaniu autonomii. To dziecko podejmuje decyzję by zrobić coś samemu, według własnej aktywności.
Nie wyręczamy dziecka, pomagamy mu gdy nas o to poprosi i kiedy wiemy, że nasza pomoc jest niezbędna.

Dziecko ma zawsze odpowiednią ilość czasu do wykonania danej czynności. Samodzielne zauważanie błędów w działaniu, sprawia, że dziecko w dalszych czynnościach postępuje bardziej ostrożnie i z namysłem. Skłania dziecko do zwiększenia swojego wysiłku i starań by pokonywać trudności. Ważne jest dla całego zespołu pedagogicznego żłobka nr 28, aby dziecko ,miało poczucie satysfakcji z czynności, które wykonuje podczas swojego pobytu.

Obraz