77interactive

Jak zapisać dziecko do złobka

Jak zapisać

Pobyt dziecka w żłobku to uzupełnienie życia rodzinnego. Zapisy do żłobka trwają cały rok. Nowe dzieci przychodzą do nas w różnych odstępach czasu, co ułatwia adaptację dziecku w żłobku. Nie ma rejonizacji, wybór żłobka należy do rodziców. Pierwszą rozmowę z rodzicami podejmuje kierownik. Zapoznaje rodziców z warunkami pobytu dziecka w żłobku: wymaganą dokumentacją, przedstawia regulamin porządkowy. Zapoznaje z opłatami, które wnoszone są z góry, zawsze w pierwszym tygodniu miesiąca.

Zapisy na rok 2018/19 będą przyjmowane w miesiącu kwietniu. Po 31 maja 2018 r. rodzice mogą uzyskać informację o przyjęciu dziecka do żłobka. Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie podlegają rekrutacji. Wszystkie dzieci z rocznika 2015 niezależnie od miesiąca, w którym się urodziły odchodzą do przedszkola.

Dokumenty do pobrania

Teczka