77interactive

Opłaty

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku:
W ich skład wchodzą takie opłaty jak: opłata stała, opłata za żywienie, opłata na fundusz Rady Rodziców, oraz opłata za zabawy muzyczno-rytmiczne prowadzone przez muzyka.

  • Od 1 stycznia 2018 roku miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku stanowiąca 12% minimalnego wynagrodzenia wynosi 252zł. Na drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% opłaty stałej t.j. 126 zł.
  • Stawka żywieniowa dzienna wynosi – 4,50 zł i przemnożona jest przez ilość dni roboczych w danym miesiącu. Rodzicom przysługuje odpis z tytułu nieobecności dziecka w żłobku trwającej 4 dni i więcej w wysokości dziennej stawki żywieniowej. Pełny zakres posiłków w żłobku to: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek,

Kierownik proponuje rodzicom różne formy opieki:

  • krótki pobyt dziecka na czas zabaw, bez posiłków,
  • pobyt dziecka w określonych godzinach z wybraną ilością posiłków.

Kierownik szczegółowo odpowiada na wszystkie pytania rodziców, wyjaśnia wątpliwości, ustala termin przyjęcia dziecka do żłobka. Zaprasza rodziców do grupy, w której będzie przebywało dziecko. Rodzice poznają osoby, które będą zajmowały się ich dzieckiem, oglądają wszystkie pomieszczenia.

Obraz