77interactive

Codzienność

Rodzic zawsze może spędzić czas ze swoim dzieckiem w żłobku. Może to być wspólna zabawa na dobry początek dnia lub popołudniowa chwila zabawy ze swoim oraz innymi dziećmi w sali zabaw, na holu lub w ogrodzie.

Ramowy rozkład pobytu dziecka w żłobku:

 • 6:00 - 8:00 przyjmowanie dzieci (w/g potrzeb – inny czas przyjęcia dziecka)
 • 8:00 - 8:30 śniadanie
 • 8:30 - 11:30 zabawy dzieci i ok. godz. 10:00 II śniadanie
 • 11:30 - 12:00 obiad
 • 12:30 - 14:30 "leżakowanie" ( nie jest obowiązkowe)
 • 14:30 - 15:00 podwieczorek
 • 15:00 - 18:00 zabawy i odbieranie dzieci ze żłobka przez rodziców.

Proponujemy rodzicom:

Przyprowadzanie dzieci do godziny:

 • 7:50 – jeżeli dziecko zjada pierwsze śniadanie
 • 9:30 – jeżeli dziecko zjada drugie śniadanie

We wtorki przyprowadzanie dzieci do godz. 9:00 ze względu na odbywające się zabawy muzyczno-rytmiczne.


Odbieranie dzieci od godziny:

 • 12:10 – po obiedzie, jeżeli dziecko nie korzysta z leżakowania
 • 15:00 - po podwieczorku

Po wcześniejszym zgłoszeniu rodziców istnieje możliwość przesunięcia godziny posiłku dla dziecka, np. z powodu badania lekarskiego itp.

Uwzględniamy wszelkiego rodzaju diety zalecane przez lekarza. Jadłospis w żłobku opracowuje kierownik oraz dietetyk. Udostępniany jest rodzicom na tablicy informacyjnej przy każdej grupie. Podczas procesu przygotowania i wydawania posiłków przestrzegamy zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz stosujemy system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP.

Wszelkie nieobecności dziecka należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście, dzień wcześniej lub rano danego dnia. Powrót dziecka do żłobka dzień wcześniej. Jeśli nieobecność dziecka była spowodowana chorobą dziecko będzie przyjęte na podstawie zaświadczenia od lekarza pediatry.

Chore dzieci nie będą przyjmowane do żłobka.

Prosimy o przestrzeganie zgłoszonego czasu pobytu dziecka w żłobku (przyprowadzanie i odbieranie dziecka) przez osoby dorosłe i wcześniej upoważnione. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli będą to osoby nieupoważnione należy podąć imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko.

Kiedy dziecko zachoruje, źle się poczuje w żłobku rodzice są powiadamiani telefonicznie. Wspólnie z rodzicami ustalamy rodzaj pomocy dziecku bądź czas odbioru ze żłobka.

Od momentu przybycia dziecka do żłobka uważnie je obserwujemy i wspólnie z rodzicami poszukujemy "dróg" do zaspokojenia potrzeb dziecka. Zawsze dzielimy się spostrzeżeniami z rodzicami.


Obraz Rysunek Rysunek Rysunek Rysunek